Eesti Sõjamuuseum

Esemekogu

Nimetus: "Labakinnas. M. Laidoneri (ema) kootud"

Number: "KLM ET 22 A 22"

Seisukord: Hea

------------

Nimetus: "Mälestusese, miniatuurne tääk, USA Air Cavalry Divisioni sümboolikaga."

Number: "KLM ET 365 A"

Seisukord: Hea

------------

Tulirelvad

Eksponaat ei vasta tingimustele

Eksponaat ei vasta tingimustele

Eesti Ajaloomuuseum

Fotod

Nimetus: "Fotoalbum: Vene tsaariarmee - 141. Možaiski polk, polkovnik Aganjev, grupipildid, portreed, olustik, kohavaated, ettevalmistused lahinguteks, arstiabi, matused."

Number: "AM _ 59 F 5501/1-305"

Seisukord: Hea

------------

Nimetus: "Fotoalbum: "Kaks aastat Punaarmee Eesti korpust 1942-1944." Illustreeritud, venekeelsed pildiallkirjad."

Number: "AM _ 42 F 4100/1-270"

Seisukord: Hea

------------

Mööblikollektsioon

Nimetus: "Laste söögitool, XIX saj. lõpp"

Number: "AM _ 35566:1 Mb 1"

Seisukord: Hea

------------