Sissejuhatus: git + bitbucket

 1. Veenduge, et teie arvutis on olemas git tarkvara: kolledži arvutiklassides Linuxis ja enos.itcollege.ee-serveris on see olemas. Windows operatsioonisüsteemi jaoks sobib näiteks Git Bash nimeline tarkvara. Linuxis tuleb vajadusel paigaldada pakett git.
 2. Registreeruge kasutajaks  veebilehel https://bitbucket.org/  ning logige bitbucket-serverisse sisse.
 3. Minge veebilehele: https://bitbucket.org/itc_algorithms/ ja ning leidke projektis Fall2018 hoidla (repositoorium) nimega intro (klikake nimele intro).
 4. Looge bitbucket serveris enda privaatkoopia hoidlast intro. Selleks avage veebilehe vasakus servas paiknev operatsioonide menüü ning valige sealt "Fork". Jälgige, et omanikuks oleksite teie ning linnutage valik "This is a private repository". Täitke operatsioon "Fork repository".
 5. Liikuge loodud hoidla avalehele https://bitbucket.org/juku/intro   (juku asemel peab siin muidugi olema teie kasutajanimi keskkonnas bitbucket). Kopeerige hiire abil avalehe ülemisest paremast servast hoidlale viitav url: https://juku@bitbucket.org/juku/intro.git
 6. Avage arvutis terminaali aken (koduses Windows arvutis vastav git tarkvara, näiteks Git Bash) ning kolledži arvutiklassi Linux arvuti korral tehke järgmised sammud:
cd Documents         # arvutiklassi arvutis liikuge võrgukettale
mkdir git             # looge ülemkataloog kohalike git hoidlate jaoks
cd git
git clone <bitbucket serverist kopeeritud url>        # kohaliku hoidla loomine ja sidumine bitbucket serveris paikneva hoidlaga
cd intro
 1. Proovige src-kataloogis oleva programmitooriku kompileerimist ja käivitamist käsurealt (juhendi leiate hoidla avalehelt).
 2. Näidete kasutamiseks IDE keskkonnas tuleb kataloogid src ja test linkida IDE jaoks lähtetekstide (source) kataloogideks ning JUnit vahendite kasutamiseks lisada projekti teekide hulka test-kataloogis paiknevad jar-failid.
 3. Kui olete töö programmide muutmisega lõpetanud ning tekstid salvestanud, siis peaksite muutused fikseerima käsuga
git commit -a -m 'lyhikokkuv6te muutuste olemuse kohta'
 1. Muutuste üleslaadimiseks bitbucket hoidlasse tuleb anda käsk:
git push -u origin master
 1. Kui seos kohaliku hoidla ja bitbucket hoidla vahel on loodud (me tegime seda clone käsu abil), siis muutuste allalaadimiseks serverist tuleb anda käsk:
git pull
 1. Lugege ja tutvuge juhenditega: http://rogerdudler.github.io/git-guide/, https://www.atlassian.com/git/tutorials