ICD0001 - Algoritmid ja andmestruktuurid

Ainekava

Hindamiskriteeriumid

Loengud

 1. Java (kordamine)
 1. Sissejuhatus. Algoritm, algoritmi omadused ja analüüs, keerukus ja selle hindamine
 2. Otsimine ja järjestamine
 3. Abstraktsed andmetüübid, magasin ja järjekord. Ahel
 4. Puu, puu kujutamine, puu läbimine
 5. Graaf
 6. Rekursioon
 7. Kahendpuu ja kuhi
 8. AVL-puu, B-puu jt.
 9. Sõnealgoritmid
 10. Ülesannete lahendamise strateegiad, dünaamiline kavandamine
 11. Algoritmi korrektsus
 12. Kokkuvõte, kordamisküsimused

2015 kevadsemestri loenguvideod
2015 kaugõppe videod
2015 sügissemestri loenguvideod
2016 kevadsemestri õhtuõppe loenguvideod
2016 kevadsemestri kaugõppe loenguvideod
2016 sügissemestri loenguvideod
2017 kevadsemestri õhtuõppe loenguvideod
2017 kevadsemestri kaugõppe loenguvideod
2017 kevadsemestri loenguvideod

Ingliskeelsed raamatud

Wiki book 1    Wiki book 2

Algoritmide visualiseerimine    Visualiseerimine2

Lisamaterjal keerukuse teema kohta

MIT kursus

coursera1 coursera2

Lisamaterjalid lugemiseks eesti keeles

Tartu Ülikool
P.Laud
J. Vilo

Praktikumid: kasutame Moodle keskkonda (registreerumise võti on ÕISis) ja bitbucket koodihoidlat

Tarkvara allalaadimiseks (java ja IntelliJ)

Töökeskkonna seadistamine

Näited

Kodutööd leiate oma rühma materjalide juurest Moodle's (hilinemisel kaotate kuni 60% punktidest, vt. ainekava !)

Kodutööde tähtajad 2018/2019 õ-.a. sügissemestri päevaõppe õppevormis:
  Kõik kodutööd tuleb kaitsta tähtajale järgnevas praktikumis.

JUnit-testid, millega kodutöid kontrollitakse
bitbucket
Koodi vormistamisest
Individuaalse ülesande vormistamisest

Jaanus Pöial