Andmeturve ja krüptoloogia I378

 

2016.a. sügissemester, päevased tudengid
 

 

Materjalid

1.      Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         31. augusti loengu  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

2.      Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed:

·         7. septembri loengu (turvaohud)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         14. septembri loengu (nõrkused ja meetmed)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

3.      Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE):

·         21. septembri loengu (nõrkused ja meetmed)  PPTX-slaidid.

4.      Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

5.      Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

6.      Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

7.      Krüptoräsi algoritmid ja krüptoprotokollid. SSL ja OpenSSL

8.      EID-lahendused ja nende rakendus

9.      Võrguturve ja andmebaaside turve. Turvaprogrammeerimine

10.  Turvaline autentimine ja paroolitehnika

11.  Turvaaugud ja –paigad. Tarkvara elutsükli turbevaade

12.  Füüsiline ja halduslik turve, turbehaldus

13.  Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

14.  Steganograafia teabe peitmise teadusena

 

 

Iseseisev töö ja hindamisskeem

Iseseisev töö: referatiivne töö ühel etteantud teemal, tähtaeg kuu aega enne lõpptesti

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv valiktest (70 küsimust). Testile pääsemise eelduseks on tehtud ja arvestatud jooksev töö (laboritööd) + esitatud ja arvestatud referaat.

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com