Andmeturve ja krüptoloogia I378

 

2016.a. sügissemester, päevased tudengid
 

 

Materjalid

1.      Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         31. augusti loengu  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

2.      Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed:

·         7. septembri loengu (turvaohud)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         14. septembri loengu (nõrkused ja meetmed)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

3.      Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE):

·         21. septembri loengu (nõrkused ja meetmed)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         28. septembri labor: Saksa etalonturbemetoodika IT Grundschutz 2015. aasta saksakeelne variant ja 2013. aasta ingliskeelne variant

·         5. oktoobri labor: Eesti avaliku sektori kvanteeritud etalonturbemetoodika ISKE

4.      Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

·         28. septembri loengu (arvutieelne ehk klassikaline krüptograafia)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         5. oktoobri loengu (kaasaja krüptograafia põhitõed  ja -algoritmid)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         12. oktoobri labor: klassikalised krüptoaloritmid (šifrisüstemid)

5.      Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

·         12. oktoobri loengu (sümmeetriliste krüptoalgoritmide eripärad, AES)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         19. oktoobri loengu (teisi populaarseid salajase võtmega algoritme lisaks AESile)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·         19. oktoobri labor: sümmeetrilised krüptoaloritmid 

·         19. oktoobri laboris antud koduse töö nr 1 kirjeldus.

·         26. oktoobri labor: võtme- ja paroolientroopia seminar

6.      Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

·            26. oktoobri loengu (RSA ja selle matemaatilised alused)  PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·            2. novembri labor: asümmeetrilised krüptoaloritmid 

7.      Krüptoräsi algoritmid

·            2. novembri loengu   PPTX-slaidid ja Echo360 video.

8.      EID-lahendused ja nende rakendus

·            9. novembri loengu (digiallkiri ja selle õiguslik reguleerimine ja kasutamine Eestis)   PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·            16. novembri loengu (digiallkirja turbe aspektid digiasjaajamise vaates)   PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·            9. ja 16. novembri laborid: digiallkiri ja ID-kaart praktikas

9.      Võrguturve ja andmebaaside turve. Krüptoptotokollid

·            23. novembri loengu    PPTX-slaidid ja Echo360 video.

10.  Turvaline autentimine ja paroolitehnika

·            23. novembri labor: autentimisteemaline seminar-praktikum

·            23. novembri laboris antud koduse töö nr 2 kirjeldus

11.  Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

·            30. novembri loengu    PPTX-slaidid ja Echo360 video.

12.  Turvaaugud ja –paigad. Tarkvara elutsükli turbevaade

·            30. novembri praktikum seminari vormis

13.  Turbehaldus

·            7. detsembri loengu    PPTX-slaidid ja Echo360 video.

14.  Füüsiline turve

·            7. detsembri praktikum, seminari vormis

15.  Steganograafia teabe peitmise teadusena

·            14. detsembri loengu   PPTX-slaidid ja Echo360 video.

·            14. detsembri steganograafiatarkavara praktikum

 

 

Iseseisev töö ja hindamisskeem

Iseseisev töö: referatiivne töö ühel etteantud teemal, tähtaeg kuu aega enne lõpptesti

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv valiktest (70 küsimust). Testile pääsemise eelduseks on tehtud ja arvestatud jooksev töö (laboritööd) + esitatud ja arvestatud referaat.

 

Lõpptest (eksam) toimub 17. jaanuaril kell 14.00

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com