Andmeturve ja krüptoloogia I378

 

2017.a. sügissemester, päevased tudengid
 

 

Materjalid

1.      Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         6. septembri loengu  PPTX-slaidid

2.      Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed:

·         13. septembri loengu  PPTX-slaidid (turvaohud)

·         20. septembri loengu  PPTX-slaidid (nõrkused ja turvameetmed)

3.      Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE):

·         27. septembri loengu  PPTX-slaidid

4.      Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

·         4. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (arvutieelne krüptograafia)

·         11. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (kaasaegne krüptograafia) 

5.      Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

6.      Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

7.      Krüptoräsi algoritmid

8.      EID-lahendused ja nende rakendus

9.      Võrguturve ja andmebaaside turve. Krüptoptotokollid

10.  Turvaline autentimine ja paroolitehnika

11.  Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

12.  Turvaaugud ja –paigad. Tarkvara elutsükli turbevaade

13.  Turbehaldus

14.  Füüsiline turve

15.  Steganograafia teabe peitmise teadusena

Toimunud loengute ja laborite echo360 ülesvõtted leiab aadressilt https://echo360.org.uk/section/902222fe-9af3-4623-af90-205b2e69e68a/public

 

Iseseisev töö ja hindamisskeem

Iseseisev töö: referatiivne töö ühel etteantud teemal, tähtaeg 1. detsember

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv valiktest (70 küsimust). Testile pääsemise eelduseks on tehtud ja arvestatud jooksev töö (laboritööd) + esitatud ja arvestatud referaat.

 

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com