Andmeturve ja krüptoloogia I378

 

2017.a. sügissemester, päevased tudengid
 

 

Materjalid

·         Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         6. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed:

·         13. septembri loengu  PPTX-slaidid (turvaohud)

·         20. septembri loengu  PPTX-slaidid (nõrkused ja turvameetmed)

·         Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE):

·         27. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         4. septembri labor: Saksa etalonturbemetoodika IT Grundschutz 2015. aasta saksakeelne variant ja 2013. aasta ingliskeelne variant

·         11. oktoobri labor: Eesti avaliku sektori kvanteeritud etalonturbemetoodika ISKE

 

·         Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

·         4. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (arvutieelne krüptograafia)

·         11. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (kaasaegne krüptograafia) 

·         18. oktoobri labor: klassikalised krüptoaloritmid (šifrisüstemid) + antud 1. laboritöö

·         Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

·         18. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (sümmeetriliste algoritmide põhitõed, AES)  

·         25. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (muud sümmeetrilised krüptoalgoritmid peale AESi) 

·         25. oktoobri labor: paroolientroopia

 

·         Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

·         1. novembri loengu  PPTX-slaidid

·         1. novembri labor - sümmeetrilised krüptoaloritmid (šifrisüstemid) + antud 2. laboritöö

·         Krüptoräsi algoritmid

·       8. novembri loengu  PPTX-slaidid

·       8. novembri labor ja antud 3. laboritöö

·         EID-lahendused ja nende rakendus

·       15. novembri loengu  PPTX-slaidid

·       22. novembri loengu  PPTX-slaidid

·         Võrguturve ja andmebaaside turve. Krüptoptotokollid

·         Turvaline autentimine ja paroolitehnika

·         Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

·         Turvaaugud ja –paigad. Tarkvara elutsükli turbevaade

·         Turbehaldus

·         Füüsiline turve

·         Steganograafia teabe peitmise teadusena

Toimunud loengute ja laborite echo360 ülesvõtted leiab aadressilt https://echo360.org.uk/section/902222fe-9af3-4623-af90-205b2e69e68a/public

 

Iseseisev töö ja hindamisskeem

Iseseisev töö: referatiivne töö ühel etteantud teemal, tähtaeg 1. detsember

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv valiktest (70 küsimust). Testile pääsemise eelduseks on tehtud ja arvestatud jooksev töö (laboritööd) + esitatud ja arvestatud referaat.

 

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com