Andmeturve ja krüptoloogia ICA0003

 

2018.a. sügissemester, päevased tudengid
 

6 EAP

Ajad

Loengud - teisipäeviti kell 12.00, EIK 314

Praktikumid ja harjutused (alates 5. õppenädadast) -  teisipäeviti kell 16.00 (rühm A), neljapäeviti kell 14.00 (rühm B)

Materjalid

Loengute echo360 salvestused

·         Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         4. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed

·       11. septembri loengu  PPTX-slaidid (turvaohud)

·       18. septembri loengu  PPTX-slaidid (nõrkused ja turvameetmed)

·         Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE)

·       25. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

·       2. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (krüptograafia esiajalugu enne arvuteid)

·       9. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (kaasaja krüptograafia üldülevaade)

·         Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

·       16. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (üldpõhimõtted ja kasutatavaim algoritm AES)

·       23. oktoobri loengu  PPTX-slaidid (muud algoritmid peale AESi)

·         Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

·       30. oktoobri loengu  PPTX-slaidid

 

·         Krüptoräsi algoritmid

·       6. novembri loengu  PPTX-slaidid

·         EID-lahendused ja nende rakendus

·       13. novembri loengu  PPTX-slaidid (üldpõhimõtted)

·      20. novembri loengu  PPTX-slaidid (taristu ja õiguslik reguleerimine Eestis ning EUs)

·         Digiasjaajamise turve

·      27. novembri loengu  PPTX-slaidid

·         Krüptoprotokollid ja võrguturve ja andmebaaside turve

·       4. detsembri loengu  PPTX-slaidid

·         Turbehaldus

·       11. detsembri loengu  PPTX-slaidid

·         Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

·       18. detsembri loengu  PPTX-slaidid

 

Iseseisev töö

Iseseisev töö: igaühele kindla teema läbitöötamine ja selle ettekandmine ühel harjutusel/seminaril 10-20 minuti jooksul (millele järgneb lühiarutelu seminari vormis).  Ühele laborile on plaanitud neli ettekannet

Teemade jagunemine tudengite ja aegade vahel on näha kahes tabelis - rühma A tabelis (teisip) ja rühma B tabelis (neljap)

Hädakorral asendab ettekannet  kirjalik referaat.

Hindamisskeem

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv eksamitest (60 küsimust). Eksamitestile pääsemise eelduseks on tehtud (arvestatud)  iseseisev töö.

 

Eksamipäevad on 21. dets. 9. jaanuar ja 22. jaanuar, täpsem teave ja registreerimine ÕISis.

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com