Põhilised vead viki artiklites

Esitamine

 1. Kirjatöö esitamisel lisage enda andmed võimalikult täpselt: ees- ja perekonnanimi, õppegrupp, valitud teema ja selle asukoht vikis. Palun kontrollida viki artikli lingi toimimist enne esitamist. See kiirendab ja lihtsustab oluliselt töö leidmist.

Viitamine

 1. Tekstilõigud, mis pole: üldteada, loogikareeglitest tuletatud või autori argumentatsioon ja väited peavad viitama allikale.
 2. Iga lause ja lõigu puhul peab olema selge, kas see on autori enda looming või refereeritud/tõlgitud/tsiteeritud ja seega olema viidatud!
 3. Tsitaadid ja nende tõlked peavad olema ülejäänud tekstist eristatavad (näiteks jutumärkide sees)
 4. Piltide juures pole viiteid (viidata tuleb allikale, kui pilt pole ise loodud)
 5. Pildile endale tuleb teksti seest viidata (Näiteks teenuse arhitektuur on kajastatud joonisel 1.

Sissejuhatus

 1. Tihti algab sissejuhatus poolelt teelt. Mõelge, et lugeja on EIK'i tudeng, kuid ei pruugi antud ainest midagi teada ja ei saa eeldada, et ta teab miks antud kirjatükk loodi. Eesmärk, mida soovitakse öelda peab sissejuhatuses kirjas olema.
 2. Ärge eeldage, et lugeja teab teie teemat ja seetõttu tuleb selle kohta mõned üldised sissejuhatavad laused kirjutada.

Släng

 1. Serverid ei „kärssa”
 2. Programmid ei „jookse” vaid „töötavad”.

Liigne info

 1. Te ei saa kirjeldada aboluutselt kõike ja lugeja pole sellest ka huvitatud. Ei ole mõtet seletada VirtualBox’i paigaldamist ja kasutamist, kui teemaks on näiteks NTP teenuse seadistamine.

Tehnilised vead

 1. Tihti on näha, et referaadi tehniline osa ei pea paika. Näiteks tehakse referaat mõnes tekstitöötlusvahendis, mis vahetab lühikesed miinused pikkade vastu ja jutumärgid ning ülakomad muudab samuti ära. Mõnel puhul muudetakse algustähti suurteks ja tõesti käsk Ls ja Cp ei tööta!
 2. Tihti jäetakse käsule, mis tuleb sisestada terminali # või muu käsuviip ette ja käsud kopeerimisel ei toimi. Algajatele valmistavad sellised juhendid parajat peavalu.
 3. Tihti pole kirjas, mis õigustes tuleb käske käivitada. Kui soovite, et kõik käsud tuleb käivitada juurkasutaja õigustes, siis kirjutage see sissejuhatuse lõppu või kasutage sudo korraldust Ubuntu/Debian süsteemides.

Kokkuvõte

 1. Autori arvamus on oluline ja kokkuvõttes peaks eelneva jutu kokku võtma (mida tehti, miks tehti, mida autor arvab jne)

Allikad

 1. Allikad, millele viidatakse peavad olema ajakohased ja refereerida tuleb originaali, mitte referaati. Näiteks vikipeedia on referaat, kus originaalloomet ei ole ja seetõttu pole ilma mõjuva põhjuseta hea sellele viidata.

Kategooria

 1. Kuna referaadi esitamine toimub meil wiki.itcollege.ee kaudu, siis tuleb kirjatükile lisada õige kategooria viki lähtekoodis viimasesse ritta, näiteks [[Category:Andmesalvestustehnoloogiad]] aine „Andmesalvestustehnoloogiad” puhul.