ESTOBUNTU ARENDUSEL TEHTAVAD TÖÖD

Uusim versioon allolevast infost leitav aadressi(de)lt:

2x aastas tuleb proovida väljalasete sobivust EB ehitussüsteemiga

(see on tööversioon, mida testivad ja tagasisidestavad entusiastid --- kuid siiski kasutatav kodudes ja vajadusel ka ametiasutustes)

1x 2 aasta tagant pikaajalise toega versioon

(selle viimistleme produkti tasemele, mis sobib koolidesse, töökohtadele jne)

Jooksvad asjad

Lisavõimalused

NB! Kui lisada tööd kergekaalulise töölaua ja standartöölaua jaoks, siis kõik töö, mis puudutab tõlkeid, kujundust ja juhiseid tuleb topeldada.

Märt Põder <mart.poder@p6drad-teel.net>
10.06.2013