Sissejuhatus: git + bitbucket

 1. Veenduge, et teie arvutis on olemas git tarkvara: arvutiklassides (Linuxis) ja enos.itcollege.ee-serveris on see olemas. Windows operatsioonisüsteemi jaoks sobib näiteks Git Bash nimeline tarkvara. Linuxis tuleb vajadusel paigaldada pakett git.
 2. Registreeruge kasutajaks  veebilehel https://bitbucket.org/  ning logige bitbucket-serverisse sisse.
 3. Looge endale App password (kui te pole seda veel teinud): Profile -> Personal settings -> App passwords -> Create app password. Andke õigus hoidlate ning projektide lugemiseks/kirjutamiseks. Salvestage genereeritud salasõna kindlasse kohta (serveris seda rohkem näha ei ole võimalik).
 4. Looge bitbucket projekt selle aine jaoks.
 5. Minge veebilehele: https://bitbucket.org/itc_algorithms/ ja ning leidke käesoleva semestri projekt. Valige sissejuhatava praktikumi hoidla (repositoorium) ja klikake selle nimele.
 6. Looge bitbucket serveris enda privaatkoopia sellest hoidlast. Selleks avage hoidla operatsioonide menüü ning valige sealt "Fork this repository". Jälgige, et workspace ja project oleksid õiged ning linnutage valik "Private repository". Täitke operatsioon "Fork repository".
 7. Liikuge loodud hoidla avalehele (näit. https://bitbucket.org/juku/hwa0   , juku asemel peab siin muidugi olema teie kasutajanimi keskkonnas bitbucket). Kopeerige hiire abil avalehe ülemisest paremast servast hoidlale viitav url (kasutage https protokolli, mitte ssh), näit.: https://juku@bitbucket.org/juku/hwa0.git
 1. Avage arvutis terminaali aken (koduses Windows arvutis vastav git tarkvara, näiteks Git Bash) ning  tehke järgmised sammud:
cd Documents       # arvutiklassi arvutis liikuge võrgukettale
mkdir git             # looge ülemkataloog kohalike git hoidlate jaoks

cd git                   # liikuge hoidlate juurkataloogi
git clone <bitbucket serverist kopeeritud url, millele võib lisada app password'i kooloniga eraldatult kasutajanime järele>
                          
    # kohaliku hoidla loomine ja sidumine bitbucket serveris paikneva hoidlaga
cd hwa0
URL kontrollimiseks saab kasutada käsku:
git remote -v

Kui soovite lisada/muuta bitbucket kontoga seotud rakenduse salasõna ("application password") praegu, siis  lisage see kooloniga eraldatult URL kasutajanime järele:
git remote set-url origin https://juku:salasõna@bitbucket.org/juku/hwa0.git
 1. Proovige src-kataloogis oleva programmitooriku kompileerimist ja käivitamist käsurealt (juhendi leiate hoidla avalehelt).
 2. Näidete kasutamiseks IDE keskkonnas tuleb kataloogid src ja test linkida IDE jaoks lähtetekstide (source) kataloogideks ning JUnit vahendite kasutamiseks lisada projekti teekide hulka test-kataloogis paiknevad jar-failid.
 3. Kui olete töö programmide muutmisega lõpetanud ning tekstid salvestanud, siis peaksite muutused fikseerima käsuga
git commit -a -m 'lyhikokkuv6te muutuste olemuse kohta'
 1. Muutuste üleslaadimiseks bitbucket hoidlasse tuleb anda käsk:
git push -u origin master
 1. Kui seos kohaliku hoidla ja bitbucket hoidla vahel on loodud (me tegime seda clone käsu abil), siis muutuste allalaadimiseks serverist tuleb anda käsk:
git pull
 1. Lugege ja tutvuge juhenditega: http://rogerdudler.github.io/git-guide/, https://www.atlassian.com/git/tutorials


Jaanus Pöial