Paaristöö

 1. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks.
 2. Avage oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta).
 3. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge versioon (commit) "Seis enne kaitsmist" ning laadige see üles. TEHKE SEDA KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES. Vajadusel vaadake eelmise praktikumi materjale.
 4. Seletage oma paarilisele programmi tööpõhimõtet (nii, et paariline tõesti aru saaks).
 5. Avage kodutöö viimane esitus Moodle's ja näidake paarilisele töö esitamise aega, õppejõu viimast kommentaari töö kohta ning programmi lahendamisaega serveris. NB! kõik automaattestid peavad läbi minema, allikad peavad olema viidatud.
 6. Paariline teeb samuti kõik eelnevad sammud, misjärel võrrelge lahendamisaegu Moodle's.
 7. Tehke paarilisele vähemalt kaks konkreetset ettepanekut koodi parendamiseks (vt. "Clean Code" raamatut). Võimalikud aspektid:
 8. Paarilise rollis viige sisse programmi muudatused, millega olete nõus, kontrollige, et need töötavad (s.h. läbivad kõiki teste) ja et paariline on rahul.
 9. Tehke uus versioon (commit)  "Partneri Nimi ettepanekul parendatud kood" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. MÕLEMAD PAARILISED PEAVAD OMA PROGRAMMI KOHTA COMMIT'i LOOMA.
 10. Näidake see viimane commit bitbucket'is (või github'is) õppejõule ette.
 11. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie paarilise töö kohta (loodetavasti saite sellest täielikult aru - vajadusel minnakse uuele ringile).
 12. Õppejõud kannab hinded ÕISi.


Jaanus Pöial