Paaristöö

Esimese töö kaitsmine

 1. Avage oma kodutöö 1 IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta).
 2. Kui teil pole oma esimese kodutöö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge commit "Seis praktikumi alguses" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake eelmise praktikumi materjale.
 3. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks.
 4. Seletage oma paarilisele programmi tööpõhimõtet (nii, et paariline tõesti aru saaks).
 5. Avage kodutöö viimane esitus Moodle's ja näidake paarilisele töö esitamise aega, õppejõu viimast kommentaari töö kohta (peab sisaldama "ok") ning programmi lahendamisaega serveris. NB! kõik automaattestid peavad läbi minema, allikad peavad olema viidatud.
 6. Paariline teeb samuti kõik eelnevad sammud, misjärel võrrelge lahendamisaegu Moodle's.
 7. Tehke paarilisele vähemalt kaks konkreetset ettepanekut koodi parendamiseks (raamatu "Clean Code" vaimus, vt. Moodle). Võimalikud aspektid:
 8. Paarilise rollis viige sisse programmi muudatused, millega olete nõus, kontrollige, et need töötavad (s.h. läbivad kõiki teste) ja et paariline on rahul.
 9. Tehke uus commit  "Partneri Nimi ettepanekul parendatud kood" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama.
 10. Näidake koos paarilisega oma viimane commit bitbucket'is (või github'is) õppejõule ette.
 11. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie paarilise töö kohta (loodetavasti saite sellest täielikult aru - vajadusel minnakse uuele ringile).
 12. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Teise töö kaitsmine

 1. Avage kodutöö 2 programm täienduste tegemiseks.
 2. Kui teil pole oma teise kodutöö viimast seisu bitbucket'is, siis looge commit "Seis praktikumi alguses" ning laadige see üles.
 3. Avage kodutöö viimane esitus Moodle's ja näidake paarilisele töö (nii programmi kui ka tabeli) esitamise aega ning õppejõu viimast kommentaari (peab sisaldama "ok"). NB! kõik automaattestid peavad läbi minema, allikad peavad olema viidatud.
 4. Selgitage oma lahenduse tööpõhimõtet.
 5. Avage mõõtmistulemuste graafik ja võrrelge seda paarilise graafikuga.
 6. Leidke koostöös paarilisega kolmas versioon kahendpistemeetodist, mis erineks teie mõlema poolt pakutud versioonidest, ja realiseerige see. Võimalikud versioonid:
 7. Testige uus lahendus ja võrrelge seda kiiruse osas enda eelmise lahendusega. Pange ühte arvutisse kokku enda versioon, paarilise vana versioon ning loodud uus versioon ja tehke mõõtmised nende kolme meetodi võrdlemiseks. Lisage andmed tabelisse ja graafikule.
 8. Mõlemad partnerid peavad oma arvutis tööle panema kõik kolm versiooni kahendpistemeetodist.
 9. Tehke uus commit  "Partneri Nimi  abil loodud lahendus" ning laadige see üles, paariline teeb oma koodiga sama.
 10. Näidake oma viimane commit ning uuendatud tabel ja graafik kolme kahendpistemeetodi realisatsiooni võrdlemiseks õppejõule ette.
 11. Õppejõud vestleb ja tunneb huvi erinevate variantide kiiruste vastu.
 12. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial