Paaristöö 2

 1. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks.
 2. Avage oma kodutöö programm IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta).
 3. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Seis enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale.
 4. Seletage oma paarilisele programmi tööpõhimõtet.
 5. Avage kodutöö viimane esitus Moodle's ja näidake paarilisele töö esitamise aega ning õppejõu viimast kommentaari töö kohta. NB! kõik automaattestid peavad läbi minema, allikad peavad olema viidatud. Näidake samal viisil ka esitatud mõõtmistulemuste graafikut.
 6. Paariline teeb samuti kõik eelnevad sammud.
 7. Leidke koostöös paarilisega kolmas versioon kahendpistemeetodist, mis erineks teie mõlema poolt pakutud versioonidest, ja realiseerige see. Võimalikud versioonid:
 8. Testige uus lahendus ja võrrelge seda kiiruse osas enda eelmise lahendusega.
 9. Tehke uus versioon (commit)  "Partneri Nimi  abiga loodud lahendus" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), MÕLEMAD PAARILISED TEEVAD OMA KOODI KOHTA COMMIT'i.
 10. Näidake see viimane commit bitbucket'is (või github'is) õppejõule ette.
 11. Õppejõud vestleb mõlema paarilisega ja tunneb huvi erinevate variantide kiiruste vastu.
 12. Õppejõud kannab hinded ÕISi.


Jaanus Pöial