Paaristöö 3

 1. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks.
 2. Avage oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta ja testida). Täna on testide töötamine teie arvutis oluline.
 3. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Seis enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale. Kindlasti peab versioonihalduses olema ka testfail LongStackTest.java
 4. Seletage oma paarilisele meetodi interpret tööpõhimõtet. Näidake, et kõik bitbucketis olevad testid lähevad teie arvutis läbi (vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale)  ja et töö on esitatud tähtajaks (või siis mitte) ning et kõik "checklisti" punktid on  täidetud. Paariline teeb sama ja siis võrrelge lahendusi ning otsustage, kumb lahendus võtta aluseks lisatööle.
 5. Edasi on kaks tööd, mida võite vabalt omavahel jagada: arendamine ja testimine. Üks paariline ("arendaja") vastutab faili LongStack.java eest, teine paariline ("testija") faili LongStackTest.java eest.
 6. Arendamine: täiendage meetodit interpret nii, et see aktsepteeriks sisendis veel magasinioperatsioone, millel on järgmine tähendus (ingliskeelne selgitus): Näited: Realiseerige muudatused meetodis interpret. Kindlasti proovige eelnevaid näiteid.
 7. Testimine: kirjutage eelmises punktis toodud näidete kohta junit4 testid (täiendage faili LongStackTest.java seal olemasolevate näidete põhjal). Võite lisada veel meetodite SWAP ja ROT alatäitumist (SWAP vajab kaht ja ROT kolme elementi) kontrollivad testid.
 8. Tehke uus versioon (commit)  "Partneri Nimi abil loodud kood" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. Tehke seda alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 9. Näidake koos paarilisega see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette. Teste saab käivitada ka käsurealt, kui IDEs on mingi probleem.
 10. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta.
 11. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial