Paaristöö 4

 1. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks.
 2. Avage oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta ja testida). Täna on testide töötamine teie arvutis oluline.
 3. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Seis enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale. Kindlasti peab versioonihalduses olema ka testfail QuaternionTest.java
 4. Seletage oma paarilisele meetodite toString ja valueOf tööpõhimõtet. Näidake paarilisele, et kõik bitbucketis olevad testid lähevad teie arvutis läbi (vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale)  ja et töö on esitatud tähtajaks (või siis mitte) ning et kõik "checklisti" punktid on  täidetud. Paariline teeb samuti kõik eelnevad sammud.
 5. Edasi on kaks tööd, mida võite vabalt omavahel jagada: arendamine ja testimine. Üks paariline ("arendaja") vastutab faili Quaternion.java eest, teine paariline ("testija") faili QuaternionTest.java eest. Valige, kummast tööst oleks arenduses lihtsam lähtuda.
 6. Arendamine: täiendage meetodit valueOf nii, et see aktsepteeriks sisendis miinusmärkidega ja lühendatud sõnesid kujul: Muutke meetodit toString nii, et see väljastaks eelnevad näited just niisugusel lühendatud kujul.
  Realiseerige muudatused meetodites valueOf ja toString. Kindlasti proovige eelnevaid näiteid.
 7. Testimine: kirjutage kõigi eelmises punktis toodud näidete kohta junit4 testid (täiendage faili QuaternionTest.java seal olemasolevate näidete põhjal).
 8. Kui see on tehtud, siis lisage veel testid, mis tunnistaksid vigaseks näiteks järgmist tüüpi kirjutised:
Loomulikult peab arendus kõik need testid läbima.
 1. Tehke uus versioon (commit)  "Partneri Nimi abil loodud kood" ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. Tehke seda alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 2. Näidake koos paarilisega see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette.
 3. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta.
 4. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial