Kodutöö 5 lisaülesanne

 1. Õppejõud määrab praktikumi alguses töökorralduse.
 2. Avage oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta).
 3. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge KOHE PRAKTIKUMI ALGUSES versioon (commit) "Seis enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale.
 4. Veenduge, et kõik testid lähevad teie arvutis läbi (vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale)  ja et töö on esitatud tähtajaks (või siis mitte) ning et kõik "checklisti" punktid on  täidetud.
 5. Edasi on kaks tööd: arendamine ja testimine.
 6. Arendamine: Looge juurde meetod etteantud puu teisendamiseks pseudo-XML kujule (sarnaselt meetodile leftParentheticRepresentation), mis rakendub puu juurtipule this ning väljastab puu struktuuri kirjeldava sõne  algusmärgenditega <L1>, <L2> ... (number näitab tipu sügavust), tipu nimedega ning vastavate lõpumärgenditega </L1>, </L2>, ...
Näiteks kui puu parempoolne suluesitus on (seda on teil praegu lihtne oma testpuude moodustamiseks kasutada):
"((C)B,(E,F)D,G)A"
siis on tulemuseks:
<L1> A
    <L2> B
        <L3> C </L3>
    </L2>
    <L2> D
        <L3> E </L3>
        <L3> F </L3>
    </L2>
    <L2> G </L2>
</L1>
 Realiseerige see meetod ja proovige eelnevaid näiteid.
 1. Testimine: kirjutage selle uue meetodi jaoks vähemalt kolm junit4 testi. Loomulikult peab arendus kõik need testid läbima.
 2. Tehke uus versioon (commit) ning laadige see bitbucket'isse (või github'i). Tehke seda alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 3. Näidake see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette.
 4. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta.
 5. Õppejõud kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial