Paaristöö

Viienda töö kaitsmine

 1. Kui teil pole oma töö viimast seisu bitbucket'is (või github'is), siis looge kohe praktikumi alguses versioon (commit) "Enne kaitsmist" ning laadige see üles. Vajadusel vaadake esimese praktikumi materjale.
 2. Õppejõud määrab teile paarilise selleks praktikumiks. Liikuge oma paarilise juurde.
 3. Avage oma kodutöö IntelliJ's (vm. IDEs, et seda oleks võimalik muuta ja testida). Ka testid peavad töötama ja fail TnodeTest.java peab olema versioonihalduses.
 4. Seletage paarilisele oma programmi tööpõhimõtet. Paariline teeb sama ja siis võrrelge lahendusi ning otsustage, kumb lahendus võtta aluseks lisatööle.
 5. Edasi on kaks tööd, mida võite vabalt omavahel jagada: arendamine ja testimine. Üks paariline ("arendaja") vastutab faili Tnode.java eest, teine paariline ("testija") faili TnodeTest.java eest.
 6. Arendamine: Täiendage meetodit buildFromRPN  nii, et see aktsepteeriks sisendis veel operatsioone DUP, SWAP ja ROT, millel on järgmine tähendus: Vaadake nende operatsioonide tähendust kolmanda kodutöö kaitsmise juhendist - puu väljaarvutamisel peab tulemus olema sama, mille väljastaks sama sisendi korral meetod interpret.
  Näited:
 7. Realiseerige muudatused meetodis buildFromRPN. Kindlasti proovige eelnevaid näiteid.
 8. Testimine: kirjutage kõigi eelmises punktis toodud näidete kohta junit4 testid (täiendage faili TnodeTest.java seal olemasolevate näidete põhjal). Lisage veel meetodite alatäitumist (DUP vajab üht, SWAP kaht ja ROT kolme elementi) kontrollivad testid (vähemalt kolm negatiivset).
 9. Tehke uus versioon (commit"Arendaja: Perekonnanimi, Testija: Perekonnanimi"  ning laadige see bitbucket'isse (või github'i), paariline teeb oma koodiga sama. Tehke seda alles siis, KUI TESTIMISE OSA TÖÖTAB.
 10. Näidake koos paarilisega see viimane commit bitbucket'is (või github'is) ning testide ja näidete töötamine õppejõule ette. Teste saab käivitada ka käsurealt, kui IDEs on mingi probleem.
 11. Õppejõud vestleb ja küsib küsimusi teie töö kohta, kui kõik on korras, siis kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial