Kodutöö 6 lisaülesanne

  1. Moodustage rühm 3 - 5 inimest (kõigi tööd peavad olema lõpetatud ja saanud hinnangu "ok"), kelle individuaaltöö eeldab ühesuguses vormingus lähteandmeid, näit.:
  2. Integreerige kõigi rühma liikmete kood ühiseks koondprogrammiks, milles iga liikme tehtud osa käivitatakse samade lähteandmetega. Lähteandmete genereerimine on ühine, kood peaks olema võimalikult kompaktne ja kordusteta. Tehke põhiprogrammis ka kõigi tulemuste väljatrükk väikese sisuka näite jaoks.
  3. Iga rühma liige lisab selle koondlahenduse enda bitbucketisse.
  4. Näidake töötav lahendus õppejõule ette.
  5. Õppejõud vestleb ja kannab hinded ÕISi.

Jaanus Pöial