Individuaalse töö vormistusnõuded


Individuaalülesande lahendus vormistatakse kirjalikult ja esitatakse Moodle kaudu (aruanne ühe pdf-failina ja programmi tekst eraldi lingi kaudu; NB! programmi tekst on lisaks ka aruandes).

Aruanne peab olema iseseisvalt loetav dokument, mis ei eelda kursusel "Algoritmid ja andmestruktuurid" osalemist. Kõik viited peavad olema üldkättesaadavatele materjalidele. Viitamata materjalide kopeerimine oma töös loetakse plagiaadiks.

Aruanne koosneb järgmistest osadest:

  1. Tiitelleht: sisaldab õppeasutuse nime, töö pealkirja (Individuaaltöö aines "Algoritmid ja andmestruktuurid"), andmeid autori kohta (nimi, eriala, ...), juhendaja nime, valmimisaastat
  2. Ülesande püstitus: formuleeritakse täpselt lahendatav probleem ning vajadusel kirjeldatakse täpsem kontekst, kitsendused jms.
  3. Lahenduse kirjeldus s.h. algoritmid ja kasutatavad andmestruktuurid. See peab olema põhjalik.
  4. Programmi kasutamisjuhend (liidese kirjeldus lihtkasutaja jaoks - näiteks millist meetodit milliste parameetritega kävitada, et tulemust saada)
  5. Testimiskava (milliseid olukordi ja erijuhte testitakse, millised on oodatavad tulemused). Vähemalt viis testi (lahendusnäidet). JUnit-teste ei pea tegema (aga võib).
  6. Kasutatud allikad: viited kirjandusele/veebilehtedele
  7. Lisad (ekraanitõmmised peavad olema heleda taustaga):
 

Jaanus Pöial