Diplomitöö / final thesis

Introductory seminar about writing and defending thesis (4.09.2020, at 12:00 in ICO-316)

 

Videorecording:

https://echo360.org.uk/lesson/G_e29e587e-de7c-496c-ba69-0a379258ad8c_ffb8d6a6-a793-43cc-b1c6-229cb5fc35c5_2020-09-04T12:00:00.000_2020-09-04T13:35:00.000/classroom#sortDirection=desc

 

Slides presented in seminar

 

--

 

Sissejuhatav seminar lõputööde teemal toimus 3. septembri kell 16 – 17 kolledži ruumis 221.

 

Videosalvestus seminarist:

https://echo360.org.uk/lesson/G_a50a5c0c-dc27-4784-a18b-437971d2aa8d_924631a4-b38e-4b0b-a5e2-c82f5cfaa1de_2020-09-03T16:00:00.000_2020-09-03T17:35:00.000/classroom#sortDirection=desc

 

Seminari slaidid

 

 

---

Olulised tähtajad / Important deadlines:

·         25. sept.. - kavandi esitamise tähtaeg (pdf-vormingus moodle-keskkonnas);
deadline for submitting draft

·         30.sept – 2. Okt.kavandi kaitsmine
defense of draft

·         26. Okt. -  allkirjastatud kavandi esitamise tähtaeg (digiallkirjadega dokument moodle-keskkonnas)
deadline for submitting of signed draft

·         14. Dets.  lõputöö teema deklaratsiooni esitmine (ÕIS-is)
Declaration of subject in SIS

·         8 – 10. dets.eelkaitsmine
preliminary defense

·         7. jaan. – lõputöö esitamine lõpp-kaitsmiseks;
submission of thesis for final defense

·         20 – 22. jaan. – lõpp-kaitsmised
final defense

 

 

----

 

 

Lõputöö kavandi blankett

 

Draft of thesis (in english)

 

EIK-s kaitstud lõputööde nimekiri

TalTech ITK-s kaitstud lõputööde nimekiri

 

 

Vormistamisest

 

IT-teaduskonna juhendid ja vormistamismallid

 

TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde vormistamise juhendid (KASUTA DIPLOMITÖÖKS SEDA, SIIT LEIAD KA VAJALIKUD DOKUMENDIMALLID ’MS WORD’, ja ’LIBRE OFFICE WRITER’ jaoks)

TTÜ bakalaureusetöö LaTeXi mall koos veebipõhise keskkonnaga - https://www.overleaf.com/latex/templates/tut-slash-ttu-thesis-template/fczbvgdpbjtf

 

TTÜ-ülesed juhendid, soovitused ja mallid:

 

Üliõpilastööde vormistamise juhend

Veel kirjalike tööde vormistamisest

 

Hindamisest ja kaitsmisest

Allikatest ja nende kriitilisusest (Kaido Kikkase loodud materjal allikmaterjalide hindamisest)

Lõputööde hindamismaatriks

Kaitsmisprotseduur

 

 

Blanketid

 

Juhendaja  arvamuse vorm

 

Supervisor’s opinion

 

Retsensiooni vorm

Review

Teemasid diplomitöödeks:

 

Eesti Harrastusteatrite Liidu etendusstatistika andmebaasi ja rakenduse arendus (juhendaja: Kristjan Karmo)

 

 

Teemad ABB Eesti poolt (teemad 20 ja 21 on tarkvaraarendajatele)

--

Teemad LogistikaPluss poolt

 

 

·         Euroopas kasutatavate ettevõtete vaheliste andmevahetusstandardite ja -platvormide võrdlev analüüs

·         Sõnumivahetusplatvormide (ESB) võrdlev analüüs ja valik Logistika Pluss OÜ näitel

·         IT juhtimise raamistiku valik väikeettevõttele Logistika Pluss OÜ näitel

·         Logistika Pluss OÜ hindamine ja võimekuse parandamise tegevuskava CMM põhjal

·         Mängustamise võimalused laotööl

·         Värkvõrgu kasutusvõimalused laonduses

--

 

Teemasid humanoidroboti arendamisel (Ellore Ltd)

--

Teemasid Edmund Laugassonilt (edmund.laugasson@itcollege.ee)

 

--

 

 

 

 

 

----

Info: Toomas Lepikult,

Tel.:  6285 840