Diplomitöö / final thesis

 

Esmane infoallikas bakalaureusetööde kohta on moodle-kursus

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=30706

Iseregistreerumise võtme leiate seminari slaidiseeriast (allpool)

--

 

The primary source of information about the final thesis is in moodle-course:

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=30706

Self-registration key is written into presentation of seminar (below)

--

 

Introductory seminar about writing and defending thesis (1.02.2021)

 

Videorecording

 

Slides presented in seminar (T. Lepikult)

 

Slides presented in seminar (V. Praust)

 

--

 

Sissejuhatav seminar lõputööde teemal toimus 4. veebruaril 2021

 

Videosalvestus seminarist:

 

Seminari slaidid

 

Kaido Kikkas’e slaidid seminaril

 

 

---

Olulised tähtajad / Important deadlines:

4. veebruar kl. 15.00    

lõputööde seminar

19. veebruar

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas 

1.-5. märts

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 

19. märts

tudengi ja juhendaja poolt allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas 

29. aprill

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks pdf-vormingus Moodle-keskkonnas 

3.-7. mai

lõputööde eelkaitsmised 

10. mai

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is 

17. mai

Moodle-keskkonnas:
1) esitada:

  • lõputöö digitaalselt allkirjastatult;
  • lõputöö pdf-vormingus;
  • digitaalselt allkirjastatud juhendaja arvamus;

2) täita metaandmete tabel

24. mai

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine 

24. mai

juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕIS-is 

24. mai

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg 

26. mai

lõputööde retsensioonide laekumine 

31. ma i- 4. juuni

lõputööde kaitsmised

 

 

----

 

 

Lõputöö kavandi mall

 

Draft of thesis (in english)

 

EIK-s kaitstud lõputööde nimekiri

TalTech ITK-s kaitstud lõputööde nimekiri

 

 

Vormistamisest

 

IT-teaduskonna juhendid ja vormistamismallid

 

TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde vormistamise juhendid (KASUTA DIPLOMITÖÖKS SEDA, SIIT LEIAD KA VAJALIKUD DOKUMENDIMALLID ’MS WORD’, ja ’LIBRE OFFICE WRITER’ jaoks)

TTÜ bakalaureusetöö LaTeXi mall koos veebipõhise keskkonnaga - https://www.overleaf.com/latex/templates/tut-slash-ttu-thesis-template/fczbvgdpbjtf

 

TTÜ-ülesed juhendid, soovitused ja mallid:

 

Üliõpilastööde vormistamise juhend

Veel kirjalike tööde vormistamisest

 

Hindamisest ja kaitsmisest

Allikatest ja nende kriitilisusest (Kaido Kikkase loodud materjal allikmaterjalide hindamisest)

Lõputööde hindamismaatriks

Kaitsmisprotseduur

 

 

Blanketid

 

Juhendaja  arvamuse vorm

 

Supervisor’s opinion

 

Retsensiooni vorm

Review

 

 

----

Info: Toomas Lepikult,

Tel.:  6285 840