Programmeerimise algkursus Java baasil (I200) - sügis 2016


Ainekava (ÕIS)

Loengud

 1. Sissejuhatus. Arvutid, programmeerimine, keeled, algoritmid.
 2. Programmi elemendid. Sissejuhatus Javasse.
 3. Meetod. Massiiv.
 4. Andmete sisestamine, sõned.
 5. Objektorienteeritusest Javas.
 6. Maatriksitest.
 7. Andmekogumid - vektor, paisktabel, iteraator.
 8. Veatöötlus keeles Java - erindid.
 9. Sisend-väljund, failid ja vood.
 10. Graafika - JavaFX
 11. Graafika - AWT. Rakend - deprecated
 12. Graafika - swing - deprecated
 13. Rekursioon, otsimine ja järjestamine.
 14. Paralleelprogrammeerimise elemendid *.
 15. Võrguprogrammeerimise elemendid *.
 16. Java 8. Video.
 17. Konsultatsioon .
2013 sügissemestri loenguvideod
2014 kevadsemestri loenguvideod
2014 sügissemestri päevaõppe loenguvideod
2015 sügissemestri päevaõppe loenguvideod
2016 sügissemestri päevaõppe loenguvideod

Loengutel esinenud näited

Õpik. David J. Eck. Introduction to Programming Using Java. https://math.hws.edu/javanotes-swing/
Lisalugemine: http://greenteapress.com/thinkapjava/index.html

Kordamisküsimused
Näiteülesanded eksamiks

Tarkvara (Java jdk, eclipse - valige vastavalt platvormile)
Dokumentatsioon
Java tutorial (inglise keeles)
Moodle
bitbucket
Krister Viirsaare materjalid
Eestikeelne abimaterjal (A. Truu)
http://javacodelab.com/
MIT kursused
Java for Kids
javamex.com
codingbat.com/java
Head First Java
javacodegeeks
Wiki book
Videod (ingl.k.)
Tarkvaramustrid
Viini Tehnikumi  Moodle

Harjutustunnid (sügissemester, päevaõpe):


Kontrolltööd
Rühm 11
2. november 2016 kell 10:00 ruum 410
Rühm 12
2. november 2016 kell 12:00 ruum 410
Rühm 13
26. oktoober 2016 kell 14:00 ruum 317
Rühm 14
26. oktoober 2016 kell 12:00 ruum 410
Rühm 15
26. oktoober 2016 kell 10:00 ruum 410


Praktikumid - Mart Mangus


Jaanus Pöial