ICM0004 - Andmestruktuurid (2020)

Õppetöö koosneb loengutest ja praktikumidest, mille ajakava leiate TalTechi ÕISi tunniplaanist, ning iseseisvast tööst (projekti koostamine, dokumenteerimine ja esitlemine).
Aine lõpeb kirjaliku eksamiga, eksamile pääsemise eelduseks on praktikumiülesannete ja projektitöö sooritamine (tulemusega, mis ületab 50% võimalikust). Punktiarvestus on üliõpilasele nähtav ÕISis vahetulemuste tabelis.
Täpsema ainekava ja hindamisreeglid leiate altpoolt, samuti on nõuetest arusaamisel abiks esimese loengu videosalvestus.

Hindamiskriteeriumid

ICM0004 TalTechi ÕISis

Loengud

 1. Sissejuhatus. Algoritm, algoritmi omadused ja analüüs, keerukus ja selle hindamine
 2. Otsimine ja järjestamine
 3. Objektorienteeritud programmeerimise põhimõisted
 4. Abstraktsed andmetüübid, magasin ja järjekord. Ahel.
 5. Puu, puu kujutamine, puu läbimine
 6. Graaf
 7. Programmeerimistehnikaid - rekursioon, ammendav otsing
 8. Kahendpuu ja kuhi, AVL-puu, B-puu jt.
 9. Ülesannete lahendamise strateegiad, dünaamiline kavandamine
 10. Kokkuvõte, kordamisküsimused

Loengusalvestused 2018

Loengusalvestused 2019

Loengusalvestused 2020

E-tugi (registreerumisvõtme leiate ÕISist)

Praktikumid

 1. Tutvumine töökeskkonnaga. Python 3 sisseehitatud andmestruktuurid - järjend (list), hulk (set), ennik (tuple), sõnastik (dictionary) - lahendus esitada hiljemalt 15.09.
 2. Järjestamismeetodite võrdlus - lahendus esitada hiljemalt 29.09.
 3. Abstraktsed andmetüübid - lahendus esitada hiljemalt 13.10.
 4. Lineaarsed andmestruktuurid - FIFO, LIFO, RPN, ahel, dequeue - lahendus esitada hiljemalt 27.10.
 5. Puustruktuurid - lahendus esitada hiljemalt 10.11.
 6. Graaf - lahendus esitada hiljemalt 24.11.
 7. Iseseisvate tööde esitlused
 8. Iseseisvate tööde esitlused

Tarkvara allalaadimiseks

Bitbucket

Näited

Lisamaterjalid eesti keeles

Pythoni õpik
Pythoni dokumentatsioon

Võistlusprogrammeerimine I osa
Võistlusprogrammeerimine II osa

Tartu Ülikooli kursus
Õpik
Ülesannete kogu
Graafide raamat
Materjalid veebis - P. Laud
Diskreetne matemaatika

Lisamaterjalid inglise keeles

Ingliskeelsed raamatud

Wiki book 1    Wiki book 2

Algoritmide visualiseerimine    Visualiseerimine2

MIT kursus


Jaanus Pöial