Jaanus Pöial          Näopilt

PhD
Tue, 13:30 - 15:30, room ICO-523, Raja 4C, Tallinn (see SIS for exact dates)
Mail: jaanus.poial@taltech.ee
        tel. (+372) 6285 843

Algoritmid ja andmestruktuurid  - ICD0001

Algorithms and Data Structures  - ICS0005

Andmestruktuurid  - ICM0004 (lõppenud 2020)

Programmeerimise algkursus Java baasil - I200 (lõppenud)

Java & Tools download

Java 8 Documentation


Research

ORCID

Artikkel Forth 50 sünnipäevaks

Ettekanne ICL2020 konverentsil