ICD0001 - Algoritmid ja andmestruktuurid

Õppetöö koosneb loengutest ja praktikumidest, mille ajakava leiate TalTechi ÕISi tunniplaanist, ning iseseisvast tööst.
Aine lõpeb kirjaliku eksamiga, eksamile pääsemise eelduseks on kodutööde sooritamine (vähemalt 50% maksimumpunktidest, s.h. kaitstud individuaaltöö). Kõik kodutööd on hindelised ja tuleb õppejõule esitada Moodle kaudu. Kodutööde punktiarvestus on üliõpilasele nähtav ÕISis vahetulemuste tabelis.
Täpsema ainekava ja hindamisreeglid leiate altpoolt, samuti on nõuetest arusaamisel abiks esimese loengu videosalvestus.

Ainekava

Hindamiskriteeriumid

ICD0001 TalTechi ÕISis

Õpik

Ülesannete kogu

Java õpik
Java materjalid
Võistlusprogrammeerimine 1, 2

Loengud

 1. Sissejuhatus. Algoritm, algoritmi omadused ja analüüs, keerukus ja selle hindamine
 2. Otsimine ja järjestamine
 3. Abstraktsed andmetüübid, magasin ja järjekord. Ahel
 4. Puu, puu kujutamine, puu läbimine
 5. Graaf
 6. Rekursioon
 7. Kahendpuu ja kuhi
 8. AVL-puu, B-puu jt.
 9. Sõnealgoritmid
 10. Ülesannete lahendamise strateegiad, dünaamiline kavandamine
 11. Algoritmi korrektsus
 12. Kokkuvõte, kordamisküsimused

2017 sügissemestri loengud aines i231
2018 sügissemestri loengud aines ICD0001
2019 kevadsemestri kaugõppe loengud aines ICD0001
2019 sügissemestri loengud aines ICD0001
2020 kevadsemestri loengud aines ICD0001
2020 sügissemestri loengud aines ICD0001
2021 kevadsemestri loengud aines ICD0001
 

Ingliskeelsed raamatud

Wiki book 1    Wiki book 2

Algoritmide visualiseerimine    Visualiseerimine2

MIT kursus

coursera

Lisamaterjalid lugemiseks eesti keeles

Tartu Ülikool
P.Laud
J. Vilo

Praktikumid: kasutame Moodle keskkonda (registreerumise võti on ÕISis) ja bitbucket koodihoidlat

Tarkvara allalaadimiseks (Java  ja  IntelliJ)

Töökeskkonna seadistamine  Video.
Java harjutus

Näited

Kodutööd leiate oma rühma materjalide juurest Moodle's (hilinemisel kaotate kuni 60% punktidest, vt. ainekava !)

Kodutööde tähtajad 2020/2021 õ.-a. kevadsemestri sessioonõppe õppevormis:
Kodutööde lisanõuded
Kõik kodutööd tuleb kaitsta tähtajale järgnevas praktikumis.

JUnit-testid, millega kodutöid kontrollitakse
bitbucket
Koodi vormistamisest
Individuaalse ülesande vormistamisest

Jaanus Pöial